English
سه شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی
دروس آموزشی

لیست دروس نیمسال 2-94-93:

شبکه های کامپیوتری شنبه 15 الی 17.15
ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری
چهارشنبه 14 الی 16.15
امنیت شبکه های کامپیوتری
چهارشنبه 16.45الی 19

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.