English
سه شنبه ٠٦ مهر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی
سوابق شغلی

سوابق فعالیت های اجرائی

ردیف

عنوان پست

مدت تصدی

از تاریخ

تا تاریخ

1

مدیر گروه کامپیوتر واحد شبستر

10 سال

76

85

2

مدیر گروه کامپیوتر موسسه اموزش عالی سراج (تبریز)

4 سال

84

87

3

رئیس دفتر ارتباط با صنعت واحد شبستر

5 سال

78

82

4

رئیس کارگروه هیئت مصاحبه کننده گروه کامپیوتر منطقه 13

4 سال

89

ادامه دارد

5

عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه کامپیوتر

8 سال

86

ادامه دارد

6 معاون پژوهش و فناوری واحد شبستر 1 سال 93 ادامه دارد

7

عضو شورای پژوهش و فناوری واحد شبستر

2 سال

92

ادامه دارد

8

رئیس شورای پژوهش و فناوری واحد شبستر

1 سال

93

ادامه دارد

9

رئیس شورای انتشارات واحد شبستر

1 سال 93 ادامه دارد

10

عضو انجمن مهندسین برق ایران

13 سال

81

ادامه دارد

11

عضو انجمن مهندسین کامپیوتر ایران

13 سال

81

ادامه دارد

12

نایب رئیس کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد شبستر

1 سال

93

ادامه دارد

 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.